Myanism
A Product Designer - Marketer - Passionate About Ideas - UX Researcher & Coacher

minds & soul

MÌNH NGHĨ GÌ SAU KHI ĐI BỘ?

Ai cũng ham mới nới cũ. Vì cái mới luôn tốt hơn cái đã cũ, quan niệm của họ là thế, và mình cũng vậy, à cũng đôi khi thôi vì tùy trường hợp. Đúng với trường hợp: quần áo, giày, dép và túi.

Read More
Myan Nguyen
MỘT NỖI NIỀM ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI.

Hứa sẽ đi chơi về đúng hẹn, hai đứa này, Buồn và Đau, đi chơi chung hoài với hai đứa nó sẽ điên sớm. Mình rành hai đứa nó lắm nên mới dám nói thế, còn hai đứa nó rành mình hơn cả mình.

Read More
Myan Nguyen
SÀI GÒN, RẢNH NGỒI HÓNG GIÓ CAFE MÁY LẠNH.

Sài Gòn nhiều nỗi niềm, nắng chiều làm lòng người nghệ sĩ lại nôn nao dù chẳng có gì để nôn nao ngoài vệt nắng nằm lì trên con đường nhựa mới tráng vừa thơm và sáng. Có ai nhìn nắng vàng trải dài trên hè phố mà cay sóng mũi bao giờ chưa?

Read More
Myan Nguyen
LIFE GOES ON.

Those days when I lost my job, the sky felt under my feet. I felt as if if there is tomorrow, could it please come as slow as possible?

Read More
Myan Nguyen